Friday, February 4, 2011

Air bukan sumber kehidupan ia kehidupan

Tiada hidupan boleh berfungsi tanpa air dan di mana ada air, di sana ada kehidupan. Air memenuhi 70% daripada permukaan Bumi, kebanyakannya dalam lautan. Timbul dari lautan ini ialah bidang-bidang tanah. Kira-kira 2 bilion tahun dahulu, daratan ini telah dihakiskan oleh hujan, yang membawa pelbagai unsure tanah ke laut.

Adalah dianggarkan bahawa di seluruh dunia, kira-kira 4 bilion ton bahan-bahan terlarut dibawa ke laut oleh sungai-sungai setaip tahun, menjadikan laut satu wadah besar bagi mineral dan nutria-nutrien lain yang dahulunya menampung kehidupan di atas darat. Nutrien-nutrie lain yang dahulunya menampung kehidupan di atas darat. Nutrien-nutrien ini dimakan oleh spesies mikorskopik seperti fitoplankton dan termasuk juga mamalia air terbersar, ikan paus.

Dalam lantai lautan, pelbagai pusaran- mengaduk naik nutrien-nutrien yang terkumpul selama berjuta-juta tahun dari tanah lautan. Apabila nutrien- nutrient yang terkumpul selama berjuta-juta tahun dari tanah lautan. Apabila nutrien-nutrien ini naik ke atas, ia menarik perhatian bungaan plankton besar yang kemudian memakannya.

Bunggan plankton ini mengandungi lebih banyak tumbuh-tumbhuan daripada semua tumbuh-tumbuhan atas darat, dan di dalam bungaan ini, bertrilion-trilion zooplankton memakan fitoplankton dan merembeskan satu cecair kaya hidup nutrien-nutrien lautan. Cecair ini penuh dengan mineral kristaloid, enzim, RNA, DNA, vitamin, pensinergi dan ko-faktor marin.

Pada 1897, seorang saintis Perancis terkenal iaitu Rene Quinton menumui cecair-cecair marin ini yang diperolehi dari satu zon pusaran eksklusif, dan mendapati bahawa ia adalah hamper-hampir sama dengang plasma badan manusia dan cecair ekstra-sesular (cecair badan di antara sel-sel) disebabkan oleh kandungan mineral-mineral kristaloidnya.

Paling penting, Plasma Hidup Kington menganduing unsur-unsur surih bio-tersedia yang boleh memancarkang tenaga elektromagnetik untuk komunikasi selular di dalam badan. Dengan komunikasi selular yang lebih baik, replikasi dan pembaikian sel boleh dioptimumkan, memberi kesihatan dan prestasi yang lebih baik secara keseluruhannya.

0 comments:

Post a Comment