Friday, February 4, 2011

AO Max


Harga:
Single pack: RM176.00
Twin pack: RM328.00
Mengoksigenkan Sel Anda dengan AO Max

10,000 tahun yang lalu, kandungan oksigen di atmosfera adalah 38%. Tahap yang normal ialah 19-21% namun hari ini di bandar-bandar besar, hanya terdapat 12-15% kandungan oksigen dalam udara. Kekurangan oksigen boleh menyebabkan metabolisme anerobik, keimunan rendah dan ketidakfungsian organ badan.

AO Max ialah satu formula yang mengandungi molekul oksigen stabil yang terhasil melalui satu proses elektrolitik. Hasilnya, molekul O2 bioaktif bertahap tinggi terbentuk. Lalu menghasilkan kecuraman bertekanan tinggi, maka membolehkan infusi pantas dan mudah ke dalam sel dengan kecuraman tekanan O2 yang rendah

Peningkatan tahap oksigen dalam badan boleh:
  • Menggalakkan tahap tenaga
  • Menggalakkan keimunan
  • Menggalakkan peredaran darah
  • Menggalakkan detoksifikasi
  • Mengurangkan risiko jangkitan

0 comments:

Post a Comment